Atsakomybės apribojimas


1) Už WebDeal.lt straipsnių, komentarų, konsultacijų panaudojimą atsakingas pats paslaugos vartotojas.
2) WebDeal.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti netikslumų ar klaidų. WebDeal.lt gali atlikti pakeitimus ar pataisas bet kuriuo metu.
3) WebDeal.lt nėra atsakingas už pateiktų svetainių turinį.
4) WebDeal negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiura bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jus tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.